NDL Advanced Universal Diver apmācības kurss

Šie kursi ļaus zemūdens nirējamajam pilnvērtīgi izjust daivingu un tā piedzīvojuma pusi.

Kursi ietver trīs NDL specializāciju prasmju apguvi (zemūdens orientēšanās, dziļūdens niršana un nakts niršana), veicinot interesi par daivingu un ļaujot iegūt pieredzi niršanā.

Kursi sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas:
  • Teorētiskā daļa ietver papildu zināšanas fizikā, vispārīgajā okeanoloģijā, zemūdens navigācijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, kā arī zemūdens nirēšanas aprīkojuma uzbūvē un darbībā.
  • Praktiskā daļa ietver kompleksu ūdens vingrinājumu, kas nepieciešami, lai apgūtu ūdens orientēšanas prasmes gan dienā, gan naktī, kā arī drošu niršanu līdz 40 metru dziļumā.

Reģistrācija uz NDL Advanced Universal Diver apmācības kurss